Hanke-esittely

Syö hyvää on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke, joka pohjautuu tammikuussa 2014 julkaistuihin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Kuluttajien lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat terveysalan ammattilaiset, jotka työssään neuvovat erilaisia kuluttajaryhmiä. Hankkeessa on Kuluttajaliiton mukana 21 kumppania.

Hankkeen tavoitteena on viestiä hyvistä ruokavalinnoista sellaisessa muodossa, että ne puhuttelevat yksilötasolla. Suositusten soveltaminen on hankkeen keskiössä: tavoitteena on, että moni löytäisi vastauksia omiin pohdintoihinsa ja ymmärtäisi terveellisen ruokavalion koostamisen perusedellytykset ja haasteet.

Kuluttajaliiton kumppanit Syö hyvää –hankkeessa ovat:

                Maa- ja kotitalousnaiset www.maajakotitalousnaiset.fi

            Martat www.martat.fi

            Ruokatieto Yhdistys www.ruokatieto.fi

            Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi

            Ravitsemusterapeuttien yhdistys www.rty.fi

            Suomen Terveydenhoitajaliitto www.terveydenhoitajaliitto.fi

            Suomen Sairaanhoitajaliitto www.sairaanhoitajaliitto.fi

            Aivoliitto www.aivoliitto.fi

            Kotitalousopettajien liitto www.kotitalousopettajat.fi

            Liikunnan ja terveystiedon opettajien liitto www.liito.fi

            Lastentarhaopettajaliitto www.lastentarha.fi

            Luokanopettajaliitto www.luokanopettajaliitto.fi

            Valtakunnallinen työpajayhdistys www.tpy.fi

            Ammattikeittiöosaajat www.amko.fi

            Itä-Suomen Yliopisto www.uef.fi

            Helsingin Yliopisto www.helsinki.fi/yliopisto

            Gerontologinen ravitsemus www.gery.fi

            Pohjois-Karjalan Kansanterveyden Keskus www.kansanterveys.info

            Folkhälsan www.folkhalsan.fi

            Lääkäriliitto www.laakariliitto.fi  

            Marthaförbundet www.martha.fi

 

Hankkeen seurantaryhmään kuuluvat Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, Pilvikki Absetz, Janne Huovila, Piia Jallinoja, Maija Kallio, Heli Kuusipalo sekä Arja Lyytikäinen.