Marttapiirit järjestävät 16:n piirinsä alueilla vuosittain noin 2 800 ruokakurssia aikuisille, nuorille ja lapsille. Osallistujia näissä on yhteensä noin 30 000. Näiden kurssien yhteydessä neuvojat pitävät vuosina 2014 -2015 Saa syödä -hankkeen viesteillä 5-10 minuutin tietoiskuja, joiden yhteydessä käydään läpi ja jaetaan hankkeen materiaalia.

Tietoiskujen lisäksi Marttapiirit järjestävät hankkeen puitteissa vuosittain 200 luentotilaisuutta. Luennoille arvioidaan osallistuvan noin 4000 henkeä. Näiden toimien lisäksi toteutetaan marttayhdistyksille ketjukoulutus, jossa Marttapiirien kotitalousneuvojat kouluttavat marttayhdistyksen edustajat ja nämä taas kouluttavat yhdistyksen muut jäsenet. Näin tieto saadaan leviämään marttajäsenille, jotka puolestaan voivat pitää erilaisia tilaisuuksia Syö hyvää -hankkeen teemoista.