Puurot ja vellit sekaisin -kirjassa terveystieteiden maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen keittää kokoon mainion paketin tiedettä ja käytäntöä vastaten monesta näkökulmasta kysymykseen: milloin syömisestä tuli niin vaikeaa?

Kirja on jaettu viiteen osaan, joista ensimmäisessä käsitellään syömisen historiaa, toisessa osassa pohditaan ravitsemustieteen tekemisen haasteita, kolmannessa asiantuntijuutta mediassa, neljännessä Partasen työssään kohtaamia kysymyksiä ja viides nykyajan ruokahaasteita.

Partasen pohtii kirjan alkukappaleissa nykyista ravitsemusuutisointia, joka harmillisen usein on harhaanjohtavaa. Ravitsemuskeskusteluihin haetaan mehevyyttää vastakkainasettelulla, jossa tieteellistä konsensusta eli yhteisymmärrystä edustava asiantuntija saa keskustelukumppanikseen kokemusasiantuntijan ja/tai tieteellistä näyttöä vastustavan keskustelijan. Partanen kirjoittaa, että netin tietoviidakossa surffatessa saa halutessaan vahvistusta mille tahansa väittämälle. Tietoa haetaan usein ennakkokäsityksemme mukaan, jolloin hakeudutaan luontaisesti sellaisen tiedon pariin, joka vahvistaa ennakkokäsitystämme.

Kirjan neljännessä osassa keskittyy vastaamaan Partasen työssään usein kohtaamiin kysymyksiin, esimerkiksi D-vitamiinista, gluteenista, maidosta ja eineksistä. Partanen perustaa vastauksensa tieteelliseen tietoon ja käy läpi viime aikojen kohuotsikoita sekä tutkimuksia niiden takana.

Viidennessä ja viimeisessä osassa pohditaan nykyajan ruokahaasteita, kuten syömisen säätelyä, kasvisten ja kuidun määrää ruokavaliossa sekä ravitsemussuositusten soveltamista omien tarpeiden mukaan. Kirjassa esitellään laskelmat suositusten mukaisista ruokapäivistä kasvissyöjälle, vatsaystävällistä ruokavaliota noudattavalle ja hiilihydraattitietoiselle.

Partasen mukaan syöminen ei lopulta syöminen ole niin kovin vaikeaa, vaikka siihen vaikuttavatkin monet asiat. Kirja auttaa pohtimaan omia ruokavalintoja ja niihin vaikuttavia asioita, miten ruokavalion perustan saa rakennettua sellaiseksi, että ruokavalio on riittävän hyvä.

Tunnustukset, joissa Hanna Partanen jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan rytmittävät mukavasti lukukokemusta läpi kirjan. Kirja sopii lukijoille, jotka haluavat ajankohtaista, tutkittua ja käytännönläheistä tietoa ravitsemuksesta.

Kirjan lopussa Hanna Partanen vinkkaa suositeltavaa luettavaa kirjojen ja blogien muodossa. Erityisesti blogit tarjoavat päivitettyä tutkimustietoa alati elävästä tutkimusmaailmasta.

————————————

Kirjoittaja:

Laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen (TtM)

Kustantaja:

Readme.fi 2016