Kuluttajaliiton Syö hyvää -hankkeen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä järjestämä Rasvaseminaari kokosi ravitsemuksen ykkösketjua puhumaan rasvasta monelta kantilta. Seminaari pidettiin THL:n tiloissa Helsingissä tiistaina 17.11.2015.

Professori Erkki Vartiainen kertoi rasvoista väestötutkimuksen valossa. 70-luvulta vuoteen 2007 saakka työikäisten sydäntautikuolleisuus ja -sairastuvuus on laskenut jopa 80 %. Suurimman osan tästä muutoksesta selittää kolesteroliarvojen sekä verenpaineen lasku ja tupakoinnin väheneminen. Viime vuosina kolesteroliarvot ovat kuitenkin olleet jälleen nousussa ruokavalintojen muuttuessa.

Ravitsemussuositukset on laadittu väestötasolle ja pitkälle aikavälille, ne voivat tukea laihduttamista ja painonhallintaa mutta ne eivät ole sellaisenaan sairauden hoitosuosituksia. Apulaisprofessori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta selkeytti rasvasuosituksia ja kertoi, miten suositukset ovat rasvojen osalta muuttuneet.

Lihavuuden, metabolisen oireyhtymän ja kakkostyypin diabeteksen valtava kasvu on kuluvan vuosisadan kriisi, sanoi dosentti Matti Jauhiainen. Puheenvuorossaan Jauhiainen kuvaili rasva-aineenvaihdunnan mutkistumista energiansaannin kasvaessa liian suureksi. Ravintorasvojen laadulla on suuri merkitys esimerkiksi matala-asteisen tulehduksen kehittymisessä.

Solut tarvitsevat kolesterolia rakennusaineeksi, mutta osaavat valmistaa kaiken tarvitsemansa kolesterolin itse. Ravinnosta elimistö ei siis kolesterolia tarvitse, totesi professori Petri Kovanen. Esityksessään Kovanen luennoi ravinnon rasvojen ja sepelvaltimotaudin yhteydestä.

Lasten ravitsemuksessa tulisi kiinnittää aikuisten tavoin huomiota rasvan laatuun. Lapsenkaan elimistö ei tarvitse ravinnosta kovaa rasvaa, pehmeällä rasvalla on myönteisiä terveysvaikutuksia. Professori Suvi Virtasen esityksessä paneuduttiin rasvoihin lasten ruokavaliossa. Ruokatason ohjeet rasvanlaadun parantamiseen ovat samankaltaiset aikuisten kanssa; lisää kalaa ja kasviöljyjä, vähemmän rasvaisia maitotuotteita ja lihaa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen totesi kommenttipuheenvuorossaan, että lapsen ravitsemuksen perusta on äidin ja koko perheen ruokatottumuksissa. Rasvojen laatu olisi hyvä saada kuntoon ja määrä hallintaan, mutta ruokavalio on aina kokonaisuus ja rasvat vain yksi osa tätä.

Mikä on totuus ravinnon rasvojen terveysvaikutuksista? Kuka on oikea asiantuntija rasva-asioissa? Minkälaiseen evidenssiin terveysväitteiden tulee perustua? Mistä rasvakysymyksessä lopulta on kysymys? Nämä kysymykset ovat dosentti Piia Jallinojan mukaan mediassa käytävän rasvakeskustelun ytimessä. Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen kommentoi, että rasvoilla tuntuu olevan korostunut rooli viestinnässä verrattuna muihin terveellisen ruokavalion osiin. Rasvakiistelyn juuret ovat syvällä ja sitä korostaa media- ja tiedekentän murros.

Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen avasi pakkausmerkintäviidakkoa rasvojen osalta. Osa pakkausmerkintätiedoista on pakollisia ja osan valmistaja voi kertoa kuluttajalle niin halutessaan. Sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä on rajoitetusti ja ne ovat tarkkaan säädeltyjä. Vastaava tutkija Kari Nurmela selvitti kommentissaan, miksi saman elintarvikkeen rasvan ravintosisältötiedot voivat vaihdella valmistajalta toiselle.

Vapaita rasvahappoja ei juuri ruoassa esiinny, vaan yli 95 % ravinnon rasvoista on triasyyligyseroleja. Dosentti Kaisa Linderborg esitteli triasyyliglyserolin rakennetta ja kertoi, miten rasvojen molekyylirakennetta muokataan elintarviketeollisuudessa. Kommentissaan tehdaspäällikkö Timo Erjomaa selvensi syitä kasviöljyjen muokkausprosesseille ja erityisesti vaihtoesteröinnille.

Päivän päätteksi käydyssä Mikael Fogelholmin vetämässä paneelikeskustelussa Hanna Partanen, Timo Erjomaa, Arja Lyytikäinen, Piia Jallinoja, Petri Kovanen ja Pekka Puska keskustelivat seminaarissa esiin nousseista rasvaan liittyvistä seikoista.

Seminaari videoitiin kokonaisuudessaan ja kaikki puheenvuorot esityksineen ovat katsottavissa edellä olevista linkeistä tai tästä. Muista myös Syö hyvää -rasvavideo, sen näet täältä!