Ruokatiedon pääkohderyhmä Syö hyvää -hankkeessa ovat yläkoululaiset sekä heidän opettajansa ja vanhempansa. Ruokatiedon alahanke nivoutuu Ruokatiedon kaksi vuotta sitten aloittaman ruokakasvatuksen opetuskokonaisuuden Ruokavisan ympärille. Ruokavisassa käsitellään ruuan vastuullista tuottamista ja kuluttamista, ja siinä on vuosittain vaihtuvat teemat. Tämän vuoden teema on ravitsemus.

Ruokavisaan sisältyy osaamiskilpailu, jossa mitataan verkkopelin avulla nuorten tietämystä ravitsemuksesta. Ennen verkkopelin tekemistä oppilaat opiskelevat ravitsemus-teemaista oppimateriaalia. Verkkopelin oppilaat tekevät lokakuussa opettajan johdolla, ja siinä parhaiten menestyneet kolme luokkaa kutsutaan loppukilpailuun, joka käydään marraskuussa ELMA-messuilla. Verkkopeliä voivat kaikki käydä lokakuun kisan jälkeen kokeilemassa osoitteesta www.ruokavisa.fi ja oppimateriaali  ilmestyy helmikuun aikana osoitteeseen www.ruokatieto.fi/ruokavisa.

Hankkeen tiimoilta Ruokatieto järjestää myös käytännön koulutusta niin nuorille ja opettajille siitä, miten ravitsemussuosituksia toteutetaan ruuanvalmistuksessa. Vanhemmille pidetään ravitsemusteemaisia luentoja. Koulutukset pidetään opetuskeittiössä Helsingin Teurastamolla.